Digitale tilbud

Her kan du se forskellige online tilbud og tjenester, som du kan bruge som låner på Samsø Bibliotek.

Nogle tjenester kan du benytte helt frit uden login. Ved andre må du være bosiddende på Samsø og være oprettet som bruger på Samsø Bibliotek.