Brug af det åbne bibliotek

Du kan få adgang til biblioteket uden for den bemandede åbningstid, hvis du er registreret som bruger af biblioteket.

Du kan kun blive bruger af biblioteket ved personligt fremmøde i den bemandede åbningstid.
Husk at medbringe dit sundhedskort!

Du får adgang til biblioteket ved at sætte dit sundhedskort eller dit lånerkort ind i kortlæseren ved indgangen og indtaste din pinkode.

HUSK!

Hvis du lukker personer med dig ind, sker det på dit ansvar.
Derfor bør du kun lukke personer med ind, som du kender.

Når du låser dig ind på biblioteket bliver du registreret med dine CPR-oplysninger. Indgangspartiet og biblioteksrummet er overvåget af videokameraer, dels af hensyn til din sikkerhed, dels som forebyggelse mod tyveri, hærværk mm. i den ubemandede åbningstid. Videooptagelserne sker i henhold til gældende lov.
Når du har låst dig ind på biblioteket i den ubemandede åbningstid låses døren efter dig, og dit ophold på biblioteket sker på dit eget ansvar.
Ved hovedindgangen og nødudgangen er der monteret såkaldte ’gates’.
Hvis dine materialer ikke er korrekt udlånt, vil gaten lyse op med rød farve og udsende en høj hyletone.
Det er vigtigt, at du reagerer på dette
Gå straks tilbage til selvbetjeningsautomaten og kontroller alle dine materialer.
Er der materialer som du ikke kan låne (eller aflevere) korrekt, skal du lægge dem i den sorte fjernlånsvogn til venstre for selvbetjeningsautomaten.

Bibliotekets faciliteter

Når du er inde i biblioteket kan du bruge alle bibliotekets faciliteter, f.eks. låne og aflevere materialer, afhente bestilte materialer, bestille/reservere materialer, læse aviser og tidsskrifter samt benytte pc/internet. Kopimaskinen står i hjørnet mod skolegården. Kopimaskinen fungerer tillige som printer for pc’erne ved ’baren’ samt for pc’erne til katalogsøgning. De fire pc’er i voksenafdelingen deles om en mindre printer. Print og kopiering er mod betaling (2 kr. pr. stk.). Læg en seddel på skranken med mønter, eller betal næste gang, du kommer i den bemandede åbningstid. Andre beskeder til personalet kan også lægges på skranken.

Aflevering af lånte materialer

Når du afleverer dine materialer på selvbetjeningsautomaten, skal du følge instruktionerne på skærmen. Du vil få besked om at lægge materialerne enten på de hvide bogvogne (1-4) eller i sprækken på den sorte fjernlånsvogn ved siden af selvbetjeningsautomaten. Er der problemer med at aflevere et materiale, så læg også det i den sorte fjernlånsvogn.
Tjek eventuelt din bon - eller log ind på funktionen 'Status' for at sikre dig, at alt er afleveret korrekt.

Lån af materialer

Også når du låner på selvbetjeningsautomaten, skal du følge instruktionerne på skærmen. Tjek eventuelt din bon - eller log ind på funktionen 'Status' for at sikre dig, at alt er udlånt korrekt.
Er der problemer med at låne et materiale, så må du ikke tage det med!
Læg det i stedet i den sorte fjernlånsvogn.
Kommer du derhjemme i tvivl om, hvad du har af registrerede lån, så kan du tjekke din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.

Afhentning af bestilte materialer

Hvis du har fået besked (brev, sms og/eller mail) om, at der står et reserveret materiale klar til afhentning, har du samtidig fået oplyst et afhentningsnummer.
Alle materialer, der er klar til afhentning, står i nummerorden på vægreolerne bag selvbetjeningsautomaten.
Musik CD'er, DVD-film og lydbøger er placeret i kurve på en af de nederste hylder).
Når du har fundet dit materiale, skal du huske at låne det på selvbetjeningsautomaten på normal vis (dvs. med funktionen LÅN)!

Betaling af gebyrer

Hvis du har gebyrer, vil de automatisk blive overført til senere betaling. Du kan vælge at betale næste gang, du kommer i den bemandede åbningstid.

Hvis du får brug for hjælp

Du kan ikke få hjælp af personale i den ubemandede åbningstid. Se eventuelt om du kan få svar på dine spørgsmål på bibliotekets hjemmeside. I den bemandede åbningstid kan du få hjælp til at finde materialer og informationer, samt få hjælp til at reservere, låne og aflevere.

Pas godt på biblioteket

Det åbne bibliotek bygger på tillid mellem dig som bruger og biblioteket. Vi opfordrer dig til at passe godt på biblioteket og at være med til at holde god ro og orden. Biblioteket er vores fælles ejendom, som skal være til gavn og glæde for alle. Vi gør for en ordens skyld opmærksom på, at hærværk anmeldes til politiet. Misbrug af biblioteket kan medføre udelukkelse.

Forlad biblioteket inden lukketid

Inden biblioteket lukker bliver der flere gange adviseret gennem højttalere. Du skal forlade biblioteket i god tid inden det lukker. Hvis du ikke når ud forinden udløser det alarm. Hvis alarmen går i gang: Forlad straks biblioteket.

Begrænset adgang ved arrangementer

Biblioteket forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til biblioteket i den ubemandede åbningstid, når der afholdes arrangementer for børn eller voksne. Dette vil blive annonceret ved opslag på døren.

Retningslinjer omkring arrangementer på Biblioteket

  1. Generelt henvises de fleste arrangementer til andre steder. Dette skyldes at biblioteket kun råder over ét rum og skal være tilgængeligt for alle i åbningstiden.
  2. I samarbejde med biblioteket kan der dog laves arrangementer.
  3. Biblioteket kan selv eller i samarbejde med andre afholde arrangementer. Her vil der være bibliotekspersonale og/eller repræsentant(er) fra brugergruppen til stede.Arrangementer jfr. Punkt 2 kan afholdes i det åbne rum på alle tidspunkter, dog skal der så vidt muligt tages hensyn til de almindelige brugere af biblioteket.
  4. Ved særlige arrangementer er det muligt at indskrænke den ubemandede åbningstid, hvis det er nødvendigt. 


Det vil være oplagt at tænke Kultursalen ind ift. at afholde arrangementer! Kultursalen er lavet til formålet og ligger i nærmeste afstand fra biblioteket. 

Retningslinjer omkring møder på Biblioteket

  1. Der er mulighed for at holde små møder på biblioteket, som bliver aftalt uden personalet bliver inddraget.
  2. Det skal dog være små grupper på nogle få personer, og de skal i givet fald tage meget hensyn til de øvrige brugere af biblioteket.
  3. Der skal være fri og uforstyrret adgang til bibliotekets materialer og øvrige faciliteter for andre brugere, og det henstilles derfor også til, at man ikke flytter rundt på møblementet.
  4. Ved møder generelt henvises til andre steder, fordi biblioteket ikke råder over et mødelokale. 

Hent Samsø Biblioteks informationsfolder her!