Justering af antal digitale udlån

20.07.18
Den 1. august 2018 er udlånsgrænserne på eReolen og på Filmstriben ændret til 3 pr. måned pr. låner.

Nedjusteringen skyldes øget brug af de digitale medier, og dermed øgede materialeomkostninger på biblioteket.

Materialer