Snerydning i skolegården

27.12.18
Der vil ikke blive ryddet sne eller is i skolegården

fra d. 21. december 2018 på hverdage efter kl. 15
samt i weekender, helligdage og skoleferier
(dvs. Juleferie: 21.12.18 - 07.01.19 og Vinterferie: 08.02.19 - 18.02.19)!

Al færdsel i skolegården på disse tidspunkter sker på EGET ansvar!

Der henvises til Bibliotekets hovedindgang ved Sambiosen / Kultursalen!

Materialer