Snerydning i skolegården

12.12.19
Der vil ikke blive ryddet sne eller is i skolegården

fra d. 20. december 2019 på hverdage efter kl. 15
samt i weekender, helligdage og skoleferier
(dvs. Juleferie: 20.12.19 - 06.01.20 og Vinterferie: 07.02.20 - 17.02.20)!

Al færdsel i skolegården på disse tidspunkter sker på EGET ansvar!

Der henvises til Bibliotekets hovedindgang ved Sambiosen / Kultursalen!