Faktalink

Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse

Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere.
Samlingen omfatter februar 2018 ca. 700 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Som indgang til Faktalink kan man vælge Artikler, Temaer, Emner eller Faktalink light eller benytte Søgeboksen.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer.
Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren. I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

Du kan få adgang til Faktalink på to måder:
Hvis du er bosiddende i Samsø Kommune samt oprettet som låner på Samsø Bibliotek vælger du Samsø Bibliotek i rullelisten og logger ind med CPR-nummer/lånernummer og din pinkode.
Hvis du er skoleelev eller under uddannelse kan du bruge dit Unilogin.

Besøg Faktalink