Gebyrer og erstatninger

HUSK! Det er GRATIS at låne, når du afleverer til tiden! Biblioteket er IKKE forpligtet til at sende dig hjemkaldelser, så du skal som udgangspunkt selv holde styr på, hvornår dine lån skal afleveres!

Gebyrer ved for sen/manglende aflevering:

Voksne:
7 dage for sent: 20,00 kr.
15 dage for sent: 35,00 kr.
30 dage for sent: 65,00 kr.
60 dage for sent: Erstatningkrav, dvs. materialets pris + gebyr 155,00 kr.

Børn:
7 dage for sent: 0,00 kr.
15 dage for sent: 10,00 kr.
30 dage for sent: 25,00 kr.
60 dage for sent: Erstatningkrav, dvs. materialets pris + gebyr 100,00 kr.

Erstatning

Hvis det lånte ikke er afleveret 60 dage efter lånetidens udløb, betragtes det som bortkommet, og biblioteket udsender derfor en regning.
Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms eller reparationsprisen. Udover erstatningsbeløbet skal der betales for udgifter til dækning af klargøring f.eks. indbinding og licensrettigheder.
BEMÆRK! For video/DVD kan licensudgiften til tilladelse til udlån i bibliotekerne betyde, at prisen bliver flere gange prisen ved almindeligt salg i detailhandlen.
Endvidere betales det evt. påløbne gebyr.
Regninger, som ikke betales, overgives til kommunal inkasso med deraf følgende omkostninger.