Wi-Fi og PC

Samsø Bibliotek tilbyder gratis Wi-Fi og internetadgang fra 10 borger-pc'er. Der kan printes fra borger-pc'erne.


Internetreglement

 

Regler for brug af internet på Samsø Bibliotek

 
Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og et af midlerne hertil er at give borgerne adgang til Internettet.
 

Brugen af computerne

På computerne kan du blandt andet søge på internettet, sende mails osv.
Bibliotekets personale kan vejlede dig i brugen af computerne og søgning på Internettet.
Computerne er opstillet åbent i udlånssalen, hvilket kræver at computerbrugerne og bibliotekets øvrige lånere tager hensyn til hinanden.
Bibliotekets computere er ikke forsynet med indholdsfiltre, da de både kan omgås og frasortere relevant information.
Ved brugen af computerne skal du respektere dansk lovgivning i almindelighed, og helt konkret må du ikke anvende bibliotekets computere til:
  • søgning, download, chat eller fremstilling af materiale med racistisk eller pornografisk indhold,
  • produktion og afsendelse af anonyme/chikanerende meddelelser,
  • hacking,
  • ulovlig kopiering.
Desuden er det ikke tilladt:
  • at ændre i computernes opsætning,
  • at slukke for computerne/printerne,
  • at drikke eller spise ved computerne.
Er der problemer med computerne, så henvend dig til personalet.
 

Retningslinjer for børns brug af internetcomputere

Som det er tilfældet med brug af andre biblioteksmaterialer er det forældre eller værge der har ansvaret for at vejlede børn, herunder at sætte indholdsmæssige begrænsninger på brug af Internettet.
 

Ansvar

Samsø Bibliotek påtager sig intet ansvar for det materiale som brugerne opsøger eller kopierer fra Internettet – heller ikke for virus!
Brug af e-mail, chat eller andre personlige tjenester sker på eget ansvar.
 

Sanktioner ved misbrug

Ved benyttelse af maskinerne skal brugerne rette sig efter personalets anvisninger - hvis ikke kan personalet slukke for maskinerne.
Ved grove eller gentagne overtrædelser af ovennævnte regler kan brugsretten fratages brugere for kortere eller længere perioder.